FONTS DE DOCUMENTACIÓ DE LES NOTÍCIES DE PREMSAexternal image bot_tornar.pngDIARI AVUI ... (blink)........................(3-notícies treballades)

DIARI ARA... (blink)................................(3-notícies treballades)

DIARI EL PAIS ... (blink)...........................(4-notícies treballades)

external image diaris.jpg
DIARI EL PERIÓDICO ... (blink).................(4-notícies treballades)

DIARI LA VANGUÀRDIA ... (blink)..............(6-notícies treballades )

ALTRES NOTÍCIES PRODUCTE DE LA RECERCA PERSONAL... (diversos mitjans)................(--notícies)