external image bot_tornar.pngNOTÍCIES TREBALLADES DEL DIARI AVUI


1ª Notícia treballada: Ciutadans europeus: una generació perduda?

. (MARGARIDA TORRENT I CANALETA, diari Avui, 11/02/11 02:00) - email protegit
Hom diria que la idea d'una Europa forta, unida i de tots s'afebleix. Assistim a l'esvaïment del somni europeu?

Comentari

Tema:
La Unió Europea com a finalitat política i social.
Argument:
La mala planificació política dels païssos de la UE no ha afavorit una mentalitat unificadora dels ciutadans. Tampoc els plantejaments curriculars aportaven canvis de mentalitat vers un sentiment col.lectiu europeista, amb la qual cosa tenim uns infants "europeus" mancats de la perspectiva identitària globalitzadora que es perseguia.
.........................

2ª Notícia treballada: Llibres de text no aptes per a daltònics

(CIÉRCOLES, MARTA. Suplement "Salut" del diari Avui, 2/10/10 ) email protegit

Comentari

Tema:
La falta d'adequació dels llibres de text per a l'alumnat amb dificultats de percepció cromàtica.
Argument:
Un estudi de l'UPC mostra que molts llibres de text de matemàtiques plantegen exercicis que exigeixen distingir els colors. Escoles i editorials ignoren el problema de les dificultats que aquests llibres poden ocasionar als alumnes amb trets daltònics.
.........................

3ª Notícia treballada: L'adolescència s'avança i els nens juguen cada cop menys

(PINTER, ESTER. Suplement "Infància" del diari Avui, 4/7/10 ) email protegit

Comentari

Tema:
Canvis en la duració dels períodes evolutius de l'adolescència i la infantesa.
Argument:
Els canvis d'hàbits socials han fet que els nens canviïn els jocs d'abans per distraccions més individuals i immediates. Això fa que s'avanci l'adolescència, i que els infants siguin més impacients, consumistes i conflictius.