NOTÍCIES TREBALLADES DEL DIARI "EL PERIÓDICO"

external image bot_tornar.png

1ª Notícia treballada: Educació crea una connexió a Internet per a fer els deures

(ANTONIO M. YAGÜE, diari "El Periódico", dimecres 1 de desembre del 2010) -

Comentari
Tema:
Connexió a Internet més econòmica per als estudiants.
Argument:
Educació arriba a un acord amb telefònica per a què ofereixi una tarifa redufïda de connexió a Internet: "ADSL Deberes".
Aquesta oferta està dirigida a famílies de 1r d'ESO que cursen estudis a centres adscrits al programa ESCOLA 2.0, i pretèn
minvar la bretxa digital a la societat.
...................

2ª Notícia treballada: //"Una invitació a reflexionar"//

(ANTONIO M. YAGÜE, RAFA JULVE. Barcelona, diari "El Periódico", dimecres 8 de desembre del 2010) -

Comentari
Tema:
Espcificacions i criteris d'avaluació de l'informe PISA
Argument:
L'informe PISA és una proba que fan els alumnes dels centres d'ensenyament de primària i secundària a 65 països des de l'any 2000. S'ha fet quatre vegades, i està destinada a avaluar les capacitats i competències dels alumnes en àrees de coneixement com les matemàtiques, le ciències naturals i la comprensió lectora.
..................

3ª Notícia treballada: Ensenyament congela l'entrega d'ordinadors portàtils als alumnes de primer i segon d'ESO

(EFE / Barcelona, diari "El Periódico", dilluns 14 de febrer del 2011) -

Comentari
Tema:
Decisions de l'administració educativa referents a l'1X1, a l'assignació de punts a l'hora d'accedir als centres educatius, i a la continuïtat de barracons front a l'augment de població escolar del curs vinent.
Argument:
Davant la crisi, la Consellera Rigau ha pres la decisió de paralitzar la implantació del programa 1X1. També defensa la nova política d'assignació de punts per accedir als centres educatius. Finalment, argumenta la continuïtat dels barracons a algunes escoles, com a conseqüència de la situació econòmica i de l'augment demogràfic.
..........................

4ª Notícia treballada: El Govern advoca per prohibir el burca i tolerar el hijab a l'aula

(MASREAL, FIDEL Barcelona, diari "El Periódico", 21 d'octubre del 2010) -

Comentari
Tema:
Posicionament de l'administració educativa davant dels símbols religiosos que oculten la cara de les dones.
Argument:
En principi el DEGC no adopta una actitud taxativa i vinculant, sinó més aviat una recomanació, la qual explicita a la Guia per a la Gestió de la Diversitat Religiosa. Per una banda, el DEGC no vol permetre cap imposició que atempti a la dignitat de les alumnes per motius religiosos, a banda de les dificultats de relació que el vel i el hijab comporten. Però d'altra banda, tampoc vol decretar imposicions que poguessin avocar a les famílies a desescolaritzar les seves filles. En aquest sentit, aquesta Guia també advoca per facilitar la presència de les festivitats religioses a l'escola com a motiu de recolzament a la interculturalitat.