NOTÍCIES TREBALLADES DEL DIARI "LA VANGUARDIA"

external image bot_tornar.png

1ª Notícia treballada: "//Diálogos en el aula//"

(MAITE GUTIÉRREZ, Barcelona, diari "La Vanguardia", 7 de setembre del 2010) -

Comentari
Tema:
Una professora principiant i una mestra veterana reflexionen sobre el nou curs que comença.
Argument:
La mestra principiant parla de la falta de motivació dels alumnes i del paper de les famílies en l'educació, recolzant la modernització digital
de les aules i l'augment de l'autonomia dels centres. També critica l'excés d'alumnes per aula i la manca de recursos.
La mestra principiant reivindica una generació de mestres que va fer molt per l'educació. Avui poc valorada, i que no es conta amb ells per dur a terme
els continus canvis que avui dia pateix el sistema educatiu. Defensa però que hi ha hagut una millora en l'educació, encara que minvada per la pèrdua
de valors i per les conseqüències d'invertir de forma equivocada. Per millorar, aquesta mestra jubilada aposta per una tasca social que han de liderar els
mestres, optimitzant les decisions a nivell polític i organitzatiu i ressaltant la necessitat d'una comunitat educativa unida.
.........................

2ª Notícia treballada: "Pequeños navegantes"

(ANTONIO ORTÍ, Barcelona, diari La Vanguardia (Magazine), 31 d'octubre del 2010) -

Comentari
Tema:
Educació i seguretat Pel que fa a l'accés a Internet dels infants.
Argument:
L'article planteja la diversitat d'opinions entorn a la manera de gestionar la llibertat d'accés a la xarxa per part dels infants.
Per una part, està la postura de control i limitacions com a mesura de seguretat vers els perills d'Internet.
Per altra banda, hi ha una postura constructivista basada en la confiança, en el guiatge i en l'educació per ser autònoms.
Per il.lustrar els diferents punts de vista, Antonio Ortí explicita la postura de diferents experts en matèria d'educació digital: E. Dans, P. Castells, J.A.Estalló i J Cervera.
.........................

3ª Notícia treballada: La semana blanca como síntoma

(NADAL, RAFAEL. Barcelona, diari La Vanguardia, 11 de febrer del 2011) -

Comentari
Tema:
Necessitat d'establir normes concretes i fermes a l'escola.
Argument:
La manca de concreció de normes ens ha portat a una escola sense disciplina ni respecte envers als professors. Començant pel govern, s'ha de buscar solucions concretant amb fermesa les normes, deixant de banda les indecisions que no ajuden a organitzar-se. Com a exemple il.lustratiu de l'arbitrarietat de les decisions de l'administració, Rafael Nadal exposa la manera com la Consellera Irene Rigau ha gestionat el tema de la Setmana Blanca.
...........................

4ª Notícia treballada: Escuela flexible para niños diversos

(MACPHERSON, ANA. Barcelona, diari La Vanguardia, 15 de setembre del 2010) -

Comentari
Tema:
Relació entre TDA(h) i dislèxia amb el fracàs escolar.
Argument:
Els alumnes amb aquests trastorns solen patir fracàs escolar. Per evitar-ho, cal establir protocols, formar al professorat, participació d'especialistes i famílies i prioritzar els continguts més rellevants.
...........................

5ª Notícia treballada: Hijos del desencanto

(RICOU, JAVIER. Diari La Vanguardia, 20 de gener del 2011) -

Comentari
Tema:
La manca d'integració social dels catalans fills d'immigrants.
Argument:
Els nens que són fills d'immigrants, malgrat ser catalans, no tenen les mateixes oportunitats perquè viuen i estudien en barris i escoles "gueto", sense relacionar-se amb fills de pares catalans i sense possibilitats de progressar ni social ni econòmicament.
...........................

6ª Notícia treballada: La mala educación

(BONET, JOANA. Diari La Vanguardia, 26 de gener del 2011) -

Comentari
Tema:
Educació dialogant o educació estricta.
Argument:
Aquest article exposa dos punts de vista contraposats entorn a l'educació dels infants i dels joves. En primer lloc, l'educació a la que es tendeix en la societat actual, comprensiva i dialogant, i en segon lloc, una educació extremadament estricta que, malgrat que porta a un grau d'eficàcia més alt, comporta problemes d'estabilitat emocional pe als nens.