NOTÍCIES TREBALLADES DEL DIARI "EL PAÍS"external image bot_tornar.png


1ª Notícia treballada: Bruselas censura los recortes del gasto educativo en España

. (ANDREU MISSÉ, diari El País, 1/02/11 ) email protegit

Tema:
L'abandonament escolar com a causa de la pobresa i conseqüent augment del les despeses públiques.
Argument:
La comisària d'educació, Androulla Vassiliou, proposa estratègies destinades a reduir l'abandonament escolar com a recolzament a la millor qualificació dels ciutadans. Considera que aquesta mesura afavorirà l'entrada al món laboral i minvarà la despesa pública, per la qual cosa censura els retalls en educació que s'han dut a terme a Espanya, pais amb un gran percentatge de fracàs escolar.
............................

2ª Notícia treballada: Emancipación y dependencia

. (FLAQUER, LL , diari El País, 27/05/2010 ) email protegit

Tema:
Emancipació i dependència dels joves espanyols
Argument:
L'article exposa quines són les franges d'edat establertes per als joves espanyols fins a 18 anys, pel que fa als drets i als deures jurídics.
............................

3ª Notícia treballada: Mediocres en excelencia, sobresalientes en equidad

(BOLIVAR, ANTONIO . Diari El País, 11/12/2010 ) email protegit

Tema:
Un sistema educatiu mediocre, pot ser equitatiu?
Argument:
L'informe PISA revela que a Espanya hi ha un nivell mediocre però equitatiu, perquè a tot el país el nivell és igual de mediocre. Però no es pot considerar així, perquè el sistema no potencia les capacitats bàsiques imprescindibles dels alumnes més vulnerables, amb la qual cosa no està donant les mateixes oportunitats a tot l'alumnat.
.............................

4ª Notícia treballada: La generalitat quiere recuperar los exámenes de septiembre para secundaria

(PIÑOL, ÀNGELS . Secció "Societat" del diari El País, 8/2/2011 ) email protegit

Tema:
Propostes de l'administració per pal.liar el fracàs escolar.
Argument:
El gobern català ha aprobat un pla per lluitar contra el fracàs escolar, ja que l'índex d'abandonament escolar en finalitzar l'ESO és molt més alt que a la resta de la Unió Europea. Aquest programa inclou prioritats com l'escriptura, l'expressió oral, les matemàtiques i les llengues extrangeres, i algunes mesures com per exemple el retorn dels examens de setembre a l'ESO. Aquest pla no té l'acceptació d'altres perspectives polítiques, que califiquen les informacions donades de poc rigoroses i el pla proposat de "simplista".