SÍNTESI I COMENTARI CRÍTIC DE 5 NOTÍCIES

external image bot_tornar.png
external image bot_tornar.png

1ª Notícia : "Religión en la escuela"(enllaç al document)

(ORIOL DOMINGO, Barcelona, diari "La Vanguardia", 6 de febrer del 2011) -


Comentari
Tema:
Arguments a favor i en contra de la presència de la religió a l'escola.
Argument:
La notícia planteja l'interrogant dels pares a l'hora de decidir si els seus fills cursaran o no l'assignatura de religió.
En aquest sentit, planteja tres dimensions del debat:
  • Des d'un marc legal que defineix l'assignatura com a optativa pels alumnes però d'oferta obligatòria pels centres.
  • Des dels arguments favorables, que consideren la religió a l'escola una oportunitat d'educació integral en valors.
  • Des dels arguments desfavorables, per raons de tipus ideològic de disconformitat amb la religió catòlica.

Comentari Crític de la notícia (enllaç al document)

........................

2ª Notícia : Hauria estat un error esperar a digitalitzar l'aula(enllaç al document)

(ISAAC SALVATIERRA, Barcelona, diari Ara, 27 de desembre del 2010)


Comentari
Tema:
Situació i avaluació del projecte EduCAT 1X1 i de la digitalització de les aules a Educació Primària i ESO.
Argument:
Entrevista amb Jaume Graells, director general d'Educació Bàsica i Batxillerat, en la que s'avalua la situació actual del sistema educatiu vers la implantació de les noves tecnologies a l'aula. Graells argumenta la necessitat de digitalització de les aules i condiciona l'èxit a l'acompanyament de la renovació editorial, la formació del professorat, i la millora de les condicions de connectivitat dels centres.

__**Comentari Crític de la notícia**__ (enllaç al document)

........................

3ª Notícia : a) La consellera Rigau reivindica l'ús de l'úniforme a l'escola(enllaç al document)

.............................b) Duran i Lleida aposta per recuperar la tarima per al mestre

(JORDI CASABELLA, Barcelona, diari El Periódico, 29 de març del 2010, pàgina 30)


Comentari
Tema:
Ús de uniforme als centres educatius, i necessitat d'una tarima per situar el mestre en una posició més elevada respecte els seus alumnes.
Argument:
La primera notícia parla de les raons per les quals creu la Consellera Irene Rigau que seria adequat un mateix uniforme per a tots els estudiats d'un centre educatiu. Argumenta que seria la manera d'eliminar diferències conflictes provocats per la diversitat d'indumentàries dels alumnes.
A la segona notícia, Duran i Lleida recolza aquest posicionament de la Consellera, i argumenta que està a favor de recuperar la tarima del mestre, perquè d'aquesta manera s'afavoriria l'autoritat del mestre davant els seus alumnes.

Comentari Crític de la notícia (enllaç al document)

........................

4ª Notícia :a)La setmana dels avis (enllaç al document)

...........................b) El pirineu dividit

(L. NICOLÁS / J. TERT, Barcelona, diari Avui, 20 d'abril del 2011)


Comentari
Tema:
Impacte de la Setmana Blanca en l'àmbit familiar i en l'àmbit turístic
Argument:
La impossibilitat de moltes famílies de demanar-se festa en el període de la Setmana Blanca, ha fet que els nens hagin de quedar a càrrec dels avis o en programes específics d'entreteniment (esplais, activitats esportives, vacances a la neu, etc.). Davant d'aquesta situació, per una banda hi ha les famílies i el posicionament de la Consellera d'Educació que no recolzen la continuïtat d'aquesta setmana de vacances, i per altra banda la posició dels empresaris de turisme nòrdic, que demanen que es mantingui en base al benefici comercial que els aporta.

Comentari Crític de la notícia (enllaç al document)

........................

5ª Notícia : Carta a un maestro (enllaç al document)

(GREGORIO LURI, Barcelona, diari La Vanguardia, 3 de març del 2010)


Comentari
Tema:
Agraïment d'un alumne al seu mestre.
Argument:
L'article explica com un mestre, amb el seu recolzament emocional i educativu, aporta la resiliència necessària a un alumne desfavorit per la seva situació de pobresa per poder progressar i per que se senti "digne de descobrir el món". Anys després, aquest alumne guanya el premi Novel de Literatura, i agraeix en una carta l'acompanyament que el seu professor li va procurar en la seva etapa escolar.

Comentari Crític de la notícia (enllaç al document)